10 روش عالی برای رسیدن به انضباط فردی

انضباط فردی یا انضباط شخصی بیایید بحث انضباط شخصی را با یک سوال شروع کنیم. فکر می کنید از میان ویژگی هایی مانند داشتن مهارت و دانش، انگیزه و انرژی، سخت کوشی، مدیریت زمان و استفاده درست از منابع و فرصت ها، کدامیک بارزترین خصوصیت افراد موفق است؟ شاید تعجب کنید که بگوییم هیچ کدام! …

10 روش عالی برای رسیدن به انضباط فردی ادامه »