فروش یعنی چه ؟ فروش، فروشندگی، فروشنده !

فروش یعنی چه ؟ فروش، فروشندگی، فروشنده ! آیا تا به حال به معنی کلمه فروش فکر کردین؟ کلمات فروش، فروشندگی و فروشنده چه معنی در ذهن شما ایجاد می کنند؟ نگران نباشید حتی خیلی از فروشنده های حرفه ای نیز، شاید به معنی فروش و اینکه فروش یعنی چه فکر نکرده اند. اگر شما …

فروش یعنی چه ؟ فروش، فروشندگی، فروشنده ! ادامه »